A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az Adatkezelő az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

 

Adatkezelési tájékoztató személyes adatok kezeléséről volt és jelenlegi munkavállalók, kölcsönzött munkavállalók, tisztségviselők, természetes személy megbízottak és hozzátartozóik számára

 

Adatkezelési tájékoztató személyes adatok kezeléséről leendő/potenciális munkavállalók számára

 

Adatkezelési tájékoztató személyes adatok kezeléséről volt és jelenlegi szerződéses partnerek kapcsolattartói és képviselői számára

 

Adatkezelési tájékoztató személyes adatok kezeléséről beszerzési, közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkező, illetve ajánlattevő szervezetek kapcsolattartói és képviselői számára

 

Adatkezelési tájékoztató a www.magyarfoldgaztarolo.hu, www.mfgt.hu weboldal használatával összefüggő személyes adatok kezeléséről

 

Adatkezelési tájékoztató személyes adatok kezeléséről üzleti hírlevél címzettjei számára

 

Adatkezelési tájékoztató személyes adatok kezeléséről az Adatkezelő területére belépő vendégek számára